Εγγύηση μπαταρίας

Εγγύηση μπαταρίας: 6 μήνες από την ημερομηνία αγοράς που αναγράφεται στην απόδειξη. 

Δωρεάν αλλαγή εντός τριών μηνών : Διαρροή υγρού, βαλβίδα εκτός ελέγχου, κάλυμμα σπασμένο, χωρητικότητα μικρότερη από 50%.

Δωρεάν επισκευή εντός τριών έως έξι μηνών 

Τα παραπάνω ισχύουν κατόπιν προϋποθέσεων