Νομοθεσία Διπλωμάτων

Κατηγορία 45km/h

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει, για να οδηγήσετε ηλεκτρικά δίκυκλα (μοτοποδήλατα) με μέγιστη ταχύτητα 45 Km/h αρκεί να πληροίτε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις.

- να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου ή  κάτοχος άδειας οδήγησης μεγαλύτερης μηχανής.

- να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον 6 έτη

 

  Κατηγορία 25km/h

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει, για να οδηγήσετε ηλεκτρικά δίκυκλα (μοτοποδήλατα) με μέγιστη ταχύτητα 25 Km/ δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια οδήγησης αρκεί να είστε άνω των 15 ετών.

 

 Κατηγορία 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW

Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει ,για να οδηγήσετε ηλεκτρικά δίκυκλα κατηγορία 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW αρκεί να πληροίτε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης μηχανής Α1  κατηγορία 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW ή  κάτοχος άδειας οδήγησης μεγαλύτερης μηχανής.

- να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου πάνω από 6 έτη, να έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών και να έχετε παρακολουθήσει 5 μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης. Σε αυτή την περίπτωση και με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών χορηγείται νέο έντυπο άδειας οδήγησης με την προσθήκη του κωδικού «121» στην κατηγορία Β.

-να είστε κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου (Β) πάνω από 4 έτη, κάτοχος άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου πάνω από 4 έτη και να έχετε συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.  (δεν απαιτείται η έκδοση νέου εντύπου άδειας οδήγησης).